O NAS - Wzrastanie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia
Nasza grupa modlitewna powstała latem 2000 roku. Ówczesny proboszcz ksiądz kanonik Kazimierz Wójcik ogłosił w kościele aby osoby zainteresowane wspólną modlitwą spotkały się określonego dnia w kancelarii parafialnej. Na jego apel początkowo odpowiedziały 2 potem 3 osoby mające wcześniej doświadczenie z Odnową w Duchu Świętym. 
Przez kilka lat spotykaliśmy się w takiej małej kilkuosobowej grupie razem z proboszczem. Z czasem głównie dzięki księdzu Kazimierzowi który podczas kolędy czy spowiedzi przysyłał ludzi na spotkania grupa rozrosła się do 20-30 osób. Określilismy się dopiero wtedy jako grupa Odnowy w Duchu Świętym i rozeznaliśmy swoją nazwę - "Wzrastanie w Duchu Świętym". Pierwszym liderem wspólnoty była Teresa Rudnicka. Od 2012 roku liderem została Teresa Borkowska.
Znaczącym wydarzeniem w historii grupy była Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie która odbyła się 15.06.2013. Ku naszemu zaskoczeniu (choć informowaliśmy poprzez ogłoszenia i plakaty w sąsiednich parafiach) było bardzo wielu chętnych do modlitwy indywidualnej. 
Zorganizowaliśmy kilka dni odnowy. Od września do listopada 2017 roku odbywały się w naszej parafi pierwsze Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Uczestniczyło w nich 26 osób i część z nich powiększyło grono naszej wspólnoty.

Stan obecny
Jak w większości grup modlitewnych tak i u nas przewagę stanowią kobiety. Wiekowo większość to osoby w wieku 50+ i 60+ chociaż są młodsze i starsze. Wiele osób ma dłuższy staż w Odnowie bo Chotomów jest miejscowością napływową.  Są więc wśród nas osoby po wielu rekolekcjach i kursach (Alfa, Filip, Pawła, modlitwy wstawienniczej itp). Oprócz czwartkowych spotkań słuzymy modlitwą wstawienniczą, często pomagamy w parafii w grupie charytatywnej. Częścią naszej formacji są dni odnowy i spotkania w małych grupach - raz w miesiącu.
Kontakt e-mail: borkowskateresa@o2.p telefon: 606 283 837 - Teresa Borkowska

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego